یادآور تمدید یا اقساط بیمه نامه :

با استفاده از یادآور می توانید زمان اتمام یا سر رسید اقساط بیمه نامه خود را ثبت کنید تا در زمان مقرر شده به شما یادآوری کنیم. (جهت درج یادآوری بیمه نامه ابتدا وارد سیستم شوید).